เมืองหุ่นจำลอง

ตื่นตาตื่นใจกับเมืองจำลองเสมือนจริงในอัตราส่วน 1:87 ทีมงานผู้สร้างได้นำประสบการณ์จากการที่ได้ไปพบเจอของจริง สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตจากสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเล่าเรื่องผ่านเมืองจำลองอย่างเช่น เมืองแห่งทรัพยากร เมืองแห่งการเกษตร เมืองท่าสีขาว ย่านธุรกิจหมื่นล้าน เป็นต้น ในแต่ละสถานที่ก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป มีการเปลี่ยนสภาพอากาศจากกลางวันไปเป็นกลางคืน มีรถไฟแล่นผ่าน และตุ๊กตุ่นที่ขยับได้เหมือนมีชีวิต

นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการระบายสีหุ่นจำลอง และนักท่องเที่ยวยังสามารถลงมือระบายสีหุ่นจำลองตามจินตนาการได้ด้วยตนเอง ทั้งหมดนี้สามารถร่วมสนุกกันได้ที่ “Stanley Mini Venture Town” เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ 650 บาท เด็ก(90-130ซม.) ต่ำกว่า 90 ซม. ชมฟรี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand