อิทธิพลต่อการทำงานของเซลล์ประสาทขาออก

การทำลายระบบในสัตว์นั้นทำให้ความรู้ความเข้าใจลดลงอย่างมากและการก่อตัวของความทรงจำ ที่สำคัญในมนุษย์ความเสื่อมของระบบในมนุษย์เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในโรคที่ทำลายล้างซึ่งทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจและความทรงจำที่ทื่อเช่นโรคอัลไซเมอร์แต่สิ่งที่เซลล์ประสาทในเยื่อหุ้มสมองถูกกำหนดโดยสวิทช์หลักนี้และวิธีที่มันสามารถมีอิทธิพลต่อการทำงาน

ของพวกมันไม่เป็นที่รู้จักเซลล์ประสาทชั้น B-pyramidal 5 ชั้นเซลล์ประสาท ‘output’ ของ neocortex อาจเกี่ยวข้องกันเพราะพวกมันมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับวิธีที่เรารับรู้โลก เซลล์ประสาทเอาท์พุทของนีโอคอร์เท็กซ์ทำการคำนวณที่เชื่อว่าจะช่วยให้เรารับรู้โลก มีอิทธิพลต่อการทำงานของเซลล์ประสาทขาออกเหล่านี้หรือไม่