ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของจีน

ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของจีนสรุปถึงความสำคัญของคอมเพล็กซ์ 40 เฮกตาร์นี้จากนักการเมืองที่จุดประกายสงครามฝิ่นครั้งแรกให้กับนักอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนนักอุดมการณ์และนักวิชาการผู้อาศัยในอดีตเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของจีนในหลายวิธีที่สำคัญได้รับการบูรณะในช่วงปลายยุค 2000 ย่านที่คดเคี้ยวเหมือนเขาวงกต

ปัจจุบันกลายเป็นเขตเมืองเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนซึ่งมีตัวอย่างของสถาปัตยกรรมกว่า 200 ตัวอย่างจากราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงก่อนที่จะทำการบูรณะบ้านหลายหลังถูกแบ่งย่อยเป็นบ้านที่ถูกบุกรุกโดยดัดแปลงโครงสร้างดั้งเดิมของพวกเขา เราต้องการคืนค่ากลับคืนสู่รูปลักษณ์ดั้งเดิมโดยใช้วิธีการดั้งเดิม แต่วัสดุบางอย่างเช่นแผ่นกระเบื้องแตกก็ไม่ได้ผลิตอีกต่อไป