ความสามารถในการทำลายเซลล์มะเร็ง

การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันไม่ได้ผลสำหรับเนื้องอกในสมองส่วนใหญ่เนื่องจากเนื้องอกแทรกซึมอยู่ในเซลล์จำนวนมากที่เรียกว่า macrophages ซึ่งขัดขวางการโจมตีของระบบภูมิคุ้มกัน สามารถทำให้เกิดการโจมตีของระบบภูมิคุ้มกันได้ เรารู้สึกประหลาดใจที่พบว่าประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของเนื้องอก NF1 ที่เติบโตช้ามีจำนวนเซลล์ T จำนวนมากที่มีความสามารถในการทำลายเซลล์มะเร็ง

เนื้องอกภูมิคุ้มกันสูงเหล่านี้เป็นตัวรับที่ดีสำหรับการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันที่สามารถปลดปล่อยเซลล์ T และการทดลองทางคลินิกกำลังมีการวางแผนไว้ การศึกษาครั้งนี้ยังพบอีกว่ากลุ่มย่อยของเนื้องอกในสมองของผู้ป่วยที่ไม่มี NF1 นั้นมีลักษณะโมเลกุลเดียวกันกับเนื้องอก NF1 ที่เติบโตช้า การศึกษาในอนาคตจะต้องพิจารณาว่าเนื้องอกในสมอง “NF1-glioma เหมือน” นี้ยังมีคุณสมบัติภูมิคุ้มกันเช่นเดียวกันและอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดภูมิคุ้มกันได้หรือไม่