การเต้นของหัวใจของเด็กเป็นก้าวสำคัญในการตั้งครรภ์

การเต้นของหัวใจของเด็กเป็นก้าวสำคัญในการตั้งครรภ์เทคนิคที่สามารถช่วยให้ผู้ปกครองที่คาดหวังได้ยินการเต้นของหัวใจของทารกอย่างต่อเนื่องที่บ้านด้วยอุปกรณ์ที่ไม่รุกรานและปลอดภัยซึ่งอาจแม่นยำกว่าเครื่องตรวจหัวใจหัวใจทารกในครรภ์ที่มีอยู่ในตลาดอุปกรณ์ที่ใช้เซ็นเซอร์เชิงพาณิชย์แบบเดียวกับที่ใช้ในสมาร์ทโฟนเพื่อวางแนวนอนหรือแนวตั้งสามารถบันทึกการสั่นสะเทือน

ที่ส่งผ่านช่องท้องของแม่เมื่อหัวใจของทารกเต้นหรือเมื่อทารกในครรภ์ดิ้นและเตะ อุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการยกย่องจากแพทย์ว่าสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ประมาณ 2.6 ล้านคนต่อปีทั่วโลก เกือบหนึ่งในสามของผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่มีปัจจัยแทรกซ้อนอุปกรณ์ของเราสามารถแจ้งให้หญิงตั้งครรภ์ทราบว่าทารกในครรภ์ของเธอถูกบุกรุกและเธอจำเป็นต้องไปพบแพทย์การคลอดก่อนกำหนดหลายรูปแบบเกิดจากการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์และการเต้นของหัวใจดังนั้นจอภาพน้ำหนักเบาที่ตรวจจับการสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเต้นของหัวใจอาจสวมใส่อย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการตั้งครรภ์เพื่อให้แน่ใจว่าทารกในครรภ์ทุกข์